cpnybjtp

होलसेट टर्बोचार्जर

 • Cummins Engine part Turbocharger Kit 2881718/4033157/2837538/4046240 for Cummins QSK23 Engine

  Cummins QSK23 इन्जिनको लागि Cummins इन्जिन भाग टर्बोचार्जर किट 2881718/4033157/2837538/4046240

  भाग नम्बर: 2881718/4033157/2837538/4046240

  विवरण: Cummins QSK23 CM2250 K109, QSK23 CM500 को लागि प्रतिस्थापन भाग नम्बर 2881718/4033157/2837538/4046240 संग Cummins वास्तविक टर्बोचार्जर किट।टर्बोचार्जर किट, टर्बोचार्जर, नेमप्लेट, टर्बोचार्जर ग्यास्केट, जडान ग्यास्केट, ओ-रिंग सील र कभर प्लेट ग्यास्केट।

 • Cummins Engine Part Turbocharger, HX83 Wtrcool 2881769/4033032/2837539/4046243 for Cummins Engine QSK23

  Cummins इन्जिन भाग टर्बोचार्जर, HX83 Wtrcool 2881769/4033032/2837539/4046243 Cummins इन्जिन QSK23 को लागि

  भाग नम्बर: 2881769/4033032/2837539/4046243

  विवरण: Cummins QSK23 CM500, QSK23 CM2250 K109 को लागि बदल्न सकिने भाग नम्बर 2881769/4033032/2837539/4046243 को साथ Cummins वास्तविक टर्बोचार्जर HX83 Wtrcool।टर्बोचार्जर किट सहित टर्बोचार्जर, ओ-रिंग सील, जडान ग्यास्केट कभर प्लेट ग्यास्केट र टर्बोचार्जर ग्यास्केट।

 • Cummins Engine Part Turbocharger Kit 2882050/3800951 For Cummins QSK45 Engine

  कमिन्स इन्जिन पार्ट टर्बोचार्जर किट 2882050/3800951 Cummins QSK45 इन्जिनको लागि

  भाग नम्बर: 2882050/3800951

  विवरण: Cummins QSK45 CM500 र QSK45G को लागि वैकल्पिक भाग नम्बर 2882050/3800951 को साथ Cummins मौलिक टर्बोचार्जर किट।टर्बोचार्जर किट अफमार्केट टर्बोचार्जर, टर्बोचार्जर ग्यास्केट किट, जडान ग्यास्केट, टर्बोचार्जर ग्यास्केट र ओ-रिङ सिल सहित।

 • Cummins Engine Part Hx80 Turbocharger 2882099/4033484/3767953/4025021/3804832 For Cummins K38 Engine

  कमिन्स इन्जिन भाग Hx80 टर्बोचार्जर 2882099/4033484/3767953/4025021/3804832 Cummins K38 इन्जिनको लागि

  भाग नम्बर: 2882099/4033484/3767953/4025021/3804832

  विवरण: Cummins GTA38, K38, KTA38GC CM558, QSK38 CM2150 K106MCSK, Q3CMSK58, QSK38 CM2150 K103484/3767953/4025021/3804832 को प्रतिस्थापन नम्बर 2882099/4033484/3767953/4025021/3804832 संग Cummins Hx80 Turbocharger।टर्बोचार्जर ग्यास्केट किट, जडान ग्यास्केट, टर्बोचार्जर ग्यास्केट, ओ-रिङ सिल र डस्ट सिल सहित Hx80 टर्बोचार्जर।

 • Cummins Engine Part Turbocharger , Hx80 2882104/4033260/3767943/4037724 For Cummins QSK38 Engine

  कमिन्स इन्जिन पार्ट टर्बोचार्जर, Hx80 2882104/4033260/3767943/4037724 Cummins QSK38 इन्जिनको लागि

  भाग नम्बर: 2882104/4033260/3767943/4037724

  विवरण: Cummins टर्बोचार्जर , Hx80 वैकल्पिक नम्बर 2882104/4033260/3767943/4037724 Cummins GTA38, K38, KTA38GC CM558, QSK38 CM2150 K106, QSK38 CM2150 K106, QSK38 CMSC260/3767943/4037724।टर्बोचार्जर, Hx80 लगायत जडान ग्यास्केट, टर्बोचार्जर ग्यास्केट, ओ-रिङ सिल, डस्ट सिल, कम्प्रेसर हाउसिङ, V ब्यान्ड क्ल्याम्प, लक नट, टर्बोचार्जर कम्प्रेसर इम्पेलर, हेक्सागन हेड सेट स्क्रू, प्लेन वाशर, टर्बोचार्जर डिफ्यूजर, रिक्टलिङ, रेक्टलिङ सिल, तेल स्लिङ्गर, आयल ब्याफल, टर्बोचार्जर थ्रस्ट बियरिङ, थ्रस्ट कलर, रिटेनिङ रिङ, टर्बोचार्जर बियरिङ, टर्बोचार्जर बियरिङ हाउसिङ, रोल पिन, टर्बोचार्जर हीट शिल्ड र हेक्सागन हेड सेट स्क्रू।

 • Cummins Engine Part Turbocharger 3594090/3803013/4033462/3525508 For Cummins QSK38 Engine

  कमिन्स इन्जिन भाग टर्बोचार्जर 3594090/3803013/4033462/3525508 Cummins QSK38 इन्जिनको लागि

  भाग नम्बर: 3594090/3803013/4033462/3525508

  विवरण: Cummins ईन्जिन GTA38, K38, KTA38GC CM558, QSK38 CM2150 K106, QCMSK38CM508 CMSK58, QSK38 CM2150 को लागि प्रतिस्थापन भाग नम्बर 3594090/3803013/4033462/3525508 संग Cummins वास्तविक टर्बोचार्जरटर्बोचार्जर सहित कम्प्रेसर हाउसिंग, वी ब्यान्ड क्ल्याम्प, लक नट, टर्बोचार्जर कम्प्रेसर इम्पेलर, प्लेन वाशर, टर्बोचार्जर डिफ्यूजर, आयताकार रिंग सील, टर्बोचार्जर थ्रस्ट बियरिंग, टर्बोचार्जर बियरिङ हाउसिंग, हेक्सागन हेड सेट स्क्रू र यस्तै अन्य।

 • Cummins Engine Part Turbocharger 3594164 For Cummins K50 Engine

  Cummins K50 इन्जिनको लागि Cummins इन्जिन भाग टर्बोचार्जर 3594164

  भाग नम्बर : 3594164

  विवरण: कमिन्स इन्जिन G50, K50, K50-DPM, QSK50 CM2150 K107, QSK50 CM2150 MCRS, QSK50 CM2350 K108, QSK50 CM2350 K108, QSK50CM50CM8, QSK50CM50CM8, QSK50 CM2350 K108 को लागि प्रतिस्थापन भाग नम्बर 3594164 संग Cummins वास्तविक टर्बोचार्जर।टर्बोचार्जर कम्प्रेसर इम्पेलर, टर्बोचार्जर डिफ्यूजर, आयताकार रिंग सील, प्लेन वाशर, ड्राइभ स्क्रू, लक नट, टर्बोचार्जर बियरिङ, रिटेनिङ रिङ, शाफ्ट ह्वील रोटर, हेक्सागन हेड सेट स्क्रू, स्प्लिट रिङ सिल, रोल पिन, लोच, लन्डन सहित टर्बोचार्जर। शिल्ड, टर्बोचार्जर थ्रस्ट बियरिङ र टर्बाइन हाउसिंग, इत्यादि...

 • Cummins Engine Part Turbocharger Kit 3801803/3594066 For Cummins K19/QSK19 Engine

  कमिन्स इन्जिन पार्ट टर्बोचार्जर किट ३८०१८०३/३५९४०६६ कमिन्स K19/QSK19 इन्जिनको लागि

  भाग नम्बर: 3801803/3594066

  विवरण: कमिन्स इन्जिन K19, KTA19 G CMEICS K123, KTA19GC, KTA19GC CM558, QSK19 CM2150 MCRS, Q3CM59SK, Q3CM59SK, Q3CM5019 CM2150 MCRS, Q3CM5019, QSK19 CM2150 को लागि प्रतिस्थापन भाग नम्बर 3801803/3594066 सहित Cummins वास्तविक टर्बोचार्जर किटटर्बोचार्जर किट सहित टर्बोचार्जर ग्यास्केट किट, जडान ग्यास्केट, ओ-रिङ सिल, टर्बोचार्जर ग्यास्केट, डस्ट सिल, र टर्बोचार्जर, आदि।

 • Cummins Engine Part Turbocharger Kit 3803452/3803400/3594111 For Cummins K19 Engine

  कमिन्स इन्जिन पार्ट टर्बोचार्जर किट 3803452/3803400/3594111 Cummins K19 इन्जिनको लागि

  भाग नम्बर: 3803452/3803400/3594111

  विवरण: कमिन्स इन्जिन K19, KTA19 G CMEICS K123, KTA19GC, KTA19GC CM558, QSK19 CM21050, QSK19 CM21CMSK, Q3CM150, QSK19 CM2150, Q9CMSK, Q9CMKSK, Q919GC CM558, KTA19GC को लागि प्रतिस्थापन पार्ट नम्बर 3803452/3803400/3594111 सहित Cummins वास्तविक टर्बोचार्जर किटटर्बोचार्जर किट सहित किट, पीडीसी, जडान ग्यास्केट, ओ-रिंग सिल, टर्बोचार्जर ग्यास्केट, डस्ट सिल, ओ-रिङ सिल र टर्बोचार्जर, आदि।

 • Cummins Engine Part Turbocharger Kit 3803452/3803400 For Cummins QSK19 Engine

  कमिन्स इन्जिन पार्ट टर्बोचार्जर किट 3803452/3803400 Cummins QSK19 इन्जिनको लागि

  भाग नम्बर: 3803452/3803400

  विवरण: कमिन्स इन्जिन K19, KTA19 G CMEICS K123, KTA19GC, KTA19GC CM558, QSK19 CM2150 MCRS, Q3SK19CMSK, Q3CM59SK, Q3CM5019 CM2150 MCRS, Q3452/3803400 को लागि प्रतिस्थापन भाग नम्बर 3803452/3803400 संग Cummins वास्तविक टर्बोचार्जर किट।टर्बोचार्जर किट सहित किट, पीडीसी, जडान ग्यास्केट, ओ-रिंग सिल, टर्बोचार्जर ग्यास्केट, डस्ट सिल, ओ-रिङ सिल र टर्बोचार्जर, आदि।

 • Cummins Engine Part Turbocharger Kit 3804963/3539846/3539803/3590021 For Cummins 6B5.9 Engine

  कमिन्स इन्जिन पार्ट टर्बोचार्जर किट ३८०४९६३/३५३९८४६/३५३९८०३/३५९००२१ कमिन्स ६बी५.९ इन्जिनको लागि

  भाग नम्बर: 3804963/3539846/3539803/3590021

  विवरण: Cummins इन्जिन 4B3.9, 6A3.4, 6B5.9, B GAS INTERNATIONAL CM556, B.552, B.4259, B GAS INTERNATIONAL को लागि प्रतिस्थापन पार्ट नम्बर 3804963/3539846/3539803/3590021 सहित Cummins वास्तविक टर्बोचार्जर किट CM2350 B146C, B4.5 CM2350 B147B, B4.5 RGT, B4.5S, B5.9 G, B5.9 GAS PLUS CM556, B5.9 LPG, B5.9 LPG PLUS CM556, B6.7 CM2350, B12B12. 7 CM2350 B135B, B6.7 CM2350 B136C, B6.7 CM2350 B148B, B6.7 G CMOH6.0 B125, B6.7N CM2380 B150B, B6.7S, F3.8 CM2350, F3CM2350 F380F380, F3CM2350 F380 CM2350 F132B, F3.8 F102, G3.9, G5.9, G5.9 CM558, ISB (CHRYSLER)।ओ-रिङ सिल, टर्बोचार्जर, टर्बोचार्जर ग्यास्केट, आदि सहित टर्बोचार्जर किट…

 • Cummins Engine Fart Turbocharger Kit 4024967/3593607/3593606 For Cummins M11/ISM11 Engine

  कमिन्स इन्जिन फर्ट टर्बोचार्जर किट 4024967/3593607/3593606 Cummins M11/ISM11 इन्जिनको लागि

  भाग नम्बर: 4024967/3593607/3593606

  विवरण: Cummins ईन्जिन ISM CM570, ISM CM570/870, ISM CM875, ISM CM876, ISM CM876 M116CMLENCE, ISM 1116MCTLENCE, ISM 1116MCTLENCE, ISM CM1676, ISM CM570/870 को लागि प्रतिस्थापन भाग नम्बर 4024967/3593607/3593606 को साथ Cummins वास्तविक टर्बोचार्जर किट , M11 MECHANICAL, QSM11 CM570, QSM11 CM876।टर्बोचार्जर किट सहित टर्बोचार्जर, कम्प्रेसर हाउसिंग, वी ब्यान्ड क्ल्याम्प, टर्बाइन हाउजिङ, आयल सिल प्लेट, ड्राइभ स्क्रू, रेगुलर हेक्सागन नट, टर्बोचार्जर बेयरिङ हाउसिङ, रिटेनिङ रिङ, रिटेनिङ रिङ, टर्बोचार्जर कम्प्रेसर इम्पेलर र ओ-रिङ सिल, आदि।

12अर्को >>> पृष्ठ १/२